De D o c h t e r s tekst & Redactie

De gebroeders Miedema

Eén voor allen, allen voor één!, zou waar het gaat om artistieke prestaties, het motto kunnen zijn van de beeldend kunstenaars en broers Harry, Hessel en Peter. Niet omdat de familieband dit vraagt, maar omdat het zo al jaren spontaan uit hun werk naar voren komt. Impliceert dit dat het individuele talent wordt opgeofferd aan de groep? Nee, integendeel. De kunstzinnige band tussen de broers is niet vooropgezet. De dynamiek tussen hen komt voort uit ieders persoonlijke inspiratie en de nieuwsgierigheid naar elkaars werk dat met regelmaat onderworpen wordt aan hun kritische commentaar. De tekeningen ademen verwantschap. Ze delen een sfeer, echter zonder op elkaar te lijken. De artistieke uitkomst blijft spannend omdat geen van de drie zich door de ander aan banden laat leggen.
De gebroeders vormen zeker in deze tijd waarin het belang van het individu voorop staat, een bijzonder fenomeen dat zijn bestaansrecht altijd in spontaniteit terug zal vinden. Hiermee is de vraag naar het doel of de noodzaak van hun samenwerking overbodig geworden.

De romantische benadering volgens de Gebroeders Miedema

Harry, Hessel en Peter verbeelden alle drie bij voorkeur het mythische en de mystiek in hun doorwerkte tekeningen.
Maar laat u zich hierdoor niet op het verkeerde been zetten! U zult geen bovenzinnelijk werk aantreffen! Het geeft alleen maar aan dat het werk niet ontstaat vanuit rationaliteit maar meer vanuit intuïtie. Bevrijd van de druk van de logica, worden voorstelling en interpretatie van het dagelijks bestaan
op ingehouden wijze versterkt met hun emotie en verbeeldingskracht.
Wanneer u de tekeningen beschouwt, gebeurt er, juist door de overeenkomsten en verschillen, iets wonderlijks. Wat de een niet toont, laat de ander juist wel zien. Samen scheppen ze een wonderlijke wereld die compleet en krachtig toont en daardoor nog meer intrigeert.

Verontrustend mooi

Kwetsbaarheid en verlangen spelen een belangrijke rol in de beeldtaal van alle drie de broers. Hun tekeningen refereren aan stemmingen uit de Romantiek van de negentiende eeuw maar laten tevens een intense wereld zien die van alle tijden is. Een wereld van passie, schoonheid en verval

Zonder ooit opdringerig te zijn, trekken hun tekeningen de aandacht. De altijd ingetogen, maar veelal bizarre en soms macabere atmosfeer in het werk, laten de kijker bepaald niet in slaperige verveling achter. Verontrustend mooi vindt men.