De D o c h t e r s tekst & Redactie

D E   Z U I L E N  dankzij de filosofie (265 pagina’s, 14 verhalen)

Niets is de mens vreemd, en het begrip der dingen is gelukkig niet eenduidig waardoor het aangenaam avonturieren is met een keur aan filosofische overtuigingen. De veertien spannende verhalen in deze bundel, geschreven vanuit het gedachtegoed van een filosoof, bevestigen dit op treffende wijze.
Onverwachte wendingen en enerverende gebeurtenissen laten de lezer
kennismaken met – soms buitenissige – levenswijsheden.

‘Misschien zijn we niet voorbestemd om iets te doorgronden dat in de kern ons bevattingsvermogen te boven gaat. Die wisselwerking tussen het aardse bestaan en het universum? Die donkere energie van waaruit alles zich zou verklaren? Ik ben te gulzig voel ik. Wat een kwelling voor de wetenschappelijke geest.’
(Claar Griffioen, Luchtpost voor de professor)

DE ILLUSTRATIES
Hannah Arendt, Pierre Bayle, Henri-Louis Bergson, Teilhard de Chardin, Zeno van Citium, Epicurus, Sigmund Freud, Michel de Montaigne, Friedrich Nietzsche, Fernando Pessoa, John Rawls, Michael Sandel, Jean-Paul Sartre en Baruch Spinoza.
De filosoof als figurant of als hoofdpersoon?
De Gebroeders Miedema, talentrijke beeldend kunstenaars, haalden de filosoof uit het isolement van zijn portret en gaven hem een rol in een scène uit de verhalen.

DE AUTEURS
Eva De Blieck volgde de opleiding Literaire Creatie Vlaanderen. Haar korte verhalen zijn krachtig en meeslepend geschreven en getuigen van een originele visie. Voor het boek Prikkeldraad schreef zij een opwindend verhaal dat de zintuigen doet tintelen.
Zij houdt van eenvoudige taal en hoe eenvoudige woorden, aaneengeregen, toch literaire parels kunnen worden. Zij haalt haar inspiratie vooral uit de maatschappij. De grens tussen goed en kwaad intrigeert haar, wat mensen drijft om daar overheen te gaan.
Bart J.G. Bruijnen kreeg op zijn zeventiende een schriftelijke aanmoediging van Cees Nooteboom, betreffende enkele van zijn gedichten. Gevoel voor woorden had Bart, maar hij moest het ambacht nog leren, schreef Cees. Inmiddels heeft Bart zijn literaire draai gevonden in zijn voornamelijk absurdistisch, surrealistisch proza. Daarnaast vindt hij – minstens als adempauze – in dichten ook veel genoegen. Bart heeft gepubliceerd in o.a. de literaire periodieken Ambrozijn, Kluger Hans, Extaze, Op Ruwe Planken en Slang Magazine, en in juni 2013 stond hij nog in de finale van het stadsdichterschap van Eindhoven. Een Engelstalig verhaal van hem is tevens gepubliceerd in het aan de Southwest Minnesota State University gelieerde literaire tijdschrift Yellow Medicine Review, 2013, fall edition. Zijn verhaal Tweedehands handstand was eerder te lezen in Extaze 7, 2013 nr 3. De redactie van De Dochters nam ook een verhaal van hem op in de bundel Prikkeldraad (2011). bart.bruijnen@gmail.com
Guy Commerman is medestichter van literair tijdschrift Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift(eind 1983). Hij publiceerde poëzie, verhalen, aforismen en essays in talrijke literaire tijdschriften: Gierik & NVT, Deus ex Machina, De Brakke Hond, Raster, Weirdo’s, Opspraak, Schoon Schip, Sources, Archipel en Septentrion. Als plastisch kunstenaar ontving hij ettelijke onderscheidingen (Jeune Peinture Belge, Prijs voor schilderkunst stad Knokke, Europaprijs Stad Oostende) Hij nam deel aan talloze tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
In 1983 ontving hij de Schaapprijsvoor zijn humanistische inzet voor de verdediging van het vrije woord (radio, tv, Vrijuit in humanistisch perspectief) en zijn interdisciplinaire benadering van schoonheid (proza, essay, poëzie, plastische kunsten, illustraties, liederen).
Hij is ook organisator van tientallen individuele en collectieve poëzievoorstellingen in Vlaanderen, Nederland, Brussel en Wallonië.
In voorbereiding heeft hij: Jakkamakka, een verzonnen, maar waarachtige, knotsgek spannende autobiografie en Verloren zintuigen, een poëziebundel. guycommerman@skynet.be  http://www.gierik-nvt.be
Claar Griffioen zit het schrijven in het bloed. Grootvader van moederskant, grootmoeder van vaderskant en haar beide ouders schreven en publiceerden verhalen en gedichten. Ook haar zus en broers zijn professioneel bezig met het geschreven woord. Sinds jaren geeft zij op kleine schaal boeken uit, werkt als adviseur met beeldend kunstenaars en stelt tentoonstellingen samen. Zij richtte in de jaren tachtig Flatland Gallery op en schreef in de jaren die volgden vele artikelen en recensies in opdracht van kunstenaars en culturele instellingen. In 2004 verliet zij Flatland. Sindsdien woont zij deels op het Indonesische eiland Lombok, deels in Nederland. Zij schreef mee aan een aantal verhalenbundels (o.a. Prikkeldraad) en in 2013 koos Abdelkader Benali haar korte verhaal Een brief voor jou, mijn lieve zoon voor het boek Gouden Tijden Zwarte Bladzijden.
Heb je Teilhard al ontmoet daarboven? en Luchtpost voor de professor werden eerder gepubliceerd in het Literaire magazine Gierik NVT, 2011, jaargang 29, nr. 113, en 2013, jaargang 31, nr. 120) www.east-west-arts.com
Werend Griffioen heeft zich gespecialiseerd in communicatie: copywriting en journalistiek. Als eersteklasser op het gymnasium won hij een gedichtenwedstrijd met het gedicht Home.
‘Goddank is het gedicht met het oud papier verdwenen’, aldus Werend. In 2010 won hij een nominatie voor de vertaalwedstrijd Latijn, van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Verder geen lauwerkransen. Hij studeerde Nederlands, met als bijvak Duits.
In 2010 ontpopte hij zich als schrijver van het korte verhaal, afgewisseld met cultureel-religieus schrijfwerk voor een Utrechts kerkblad. In de bundel Prikkeldraad staat een intrigerend stuk proza over Nietzsche. http://werendgriffioen.wordpress.com
Marian Habets is geïnteresseerd in mensen en hun eigenaardigheden, in wat hen bezighoudt in hun onderlinge relaties, intiem en openbaar, persoonlijk en algemeen. De verhalen die zij schrijft, zijn gebaseerd op gebeurtenissen in haar eigen omgeving – haar werk in de psychiatrie is daarbij een belangrijke inspiratiebron. Door teksten te combineren met videobeelden of foto’s worden flarden van een verhaal of situatie geschetst. De lezer en kijker kunnen uit de verschillende onderdelen van het werk hun eigen totaalbeeld maken. De zowel persoonlijke als afstandelijke manier waarop de verhalen of video's de menselijke kwetsbaarheid aanstippen, is herkenbaar en kan daarbij verontrusting en nieuwe vragen oproepen. www.marianhabets.nl
Guus Matser nam als puber reeds een dubbelpositie in binnen én op de flank van de groep, deelnemer en toeschouwer. Tevens altijd bezig met taal. Was graag neerlandicus geworden, maar vreesde het leraarschap. Koos voor het dokterschap om de (kritische) psychiatrie in te kunnen, opnieuw die randpositie, zorg voor én beschouwing van ziekte en cultuur, afwijkend taalgebruik en gedrag. Ook de tussenstap als tropenarts in Nigeria lijkt hierin naadloos te passen. Evenals een leidende rol gedurende enkele jaren tijdens de Koude Oorlog in het verzet tegen een reeks onbekende maar veel omvattende burgerwetten en de verhullende  politieke ‘newspeak’ daaromheen. Altijd geschreven, stapels kleine boekjes met bespiegelingen. Enkele teksten betreffende kunstenaars. Inmiddels korte verhalen (waarvan drie gepubliceerd in ‘Prikkeldraad’ 2012). Woont al wat jaren deels in Spanje, en worstelt daar met een boomgaard.
Frederik van Sluijs heeft oog voor het detail, want in het detail valt zoveel meer te ontdekken. Deze eigenschap bracht hem ertoe zich als dierenarts te specialiseren in de chirurgie, waarmee hij zich tot op heden bezighoudt als hoogleraar. De laatste jaren als reizend professor langs de faculteiten van Bangkok en Zürich. Behalve vele wetenschappelijke artikelen en een bijdrage aan twaalf lijvige boeken verschenen er talrijke columns van zijn hand, waarbij de schrijfstijl van de professor opviel door een aangename helderheid. Sinds zijn verblijf in het buitenland verschijnen er in blogvorm verhalen die grif worden gelezen. Op zijn website is zijn werk als fotograaf te zien, waarbij ook hier de helderheid en de precisie opvallen. Van Sluijs is lid van de adviescommissie beurzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. www.frederikphotography.com
Albertine Sterk studeerde in Utrecht taalkunde en ontwikkelingspsychologie, en gaf les aan kinderen met communicatieproblemen zoals slechthorendheid, doofheid en autisme. Na vele jaren in het onderwijs kon ze zich eindelijk gaan richten op het schrijverschap. De sociaal realistische inslag van de schrijfster is duidelijk aantoonbaar in de romans die met enige regelmaat vanaf 2003 van haar verschenen.
Margot Dijkstra in het NRC Handelsblad: ‘Sterk creëert een spanningsboog die ze tot de apotheose op de laatste bladzijde weet vol te houden.’
Jan Hendrik Bakker in het Utrechts Nieuwsblad: ‘De wijze waarop Sterk een persoonlijk levensprobleem heel natuurlijk plaatst in een decor van wereldnieuws, is zonder meer knap. Haar stijl is helder, beknopt en soms zelfs zakelijk. Dat komt zo’n groot onderwerp ten goede.’
Ewald Vanvugt is een Nederlandse auteur en fotograaf. Zijn romandebuut was in 1963. Hij publiceerde ruim dertig boeken, waaronder romans, verhalen, gedichten, geschiedenissen en herinneringen.
In de jaren zestig maakte Vanvugt voor de VARA radioreportages met Wim de Bie. In 1980 werd hij medewerker van de Volkskrant. Hij publiceerde talrijke artikelen in uiteenlopende tijdschriften – van De Gids tot Playboy en Vrij Nederland. Vanaf 1985 herontdekt hij in geschriften Nederlandsch-Indië, waarbij hij meerdere `vergeten’ of verzwegen onderwerpen uit de koloniale geschiedenis terugbracht in het collectieve geheugen: De Nederlandse opiumhandel en mensenhandel in Azië, de oorlogsbuit uit Indonesië in de Nederlandse rijksmusea, en de vrouwenmishandeling in alle koloniën.
In het voorjaar van 2014 verschijnt de geheel herziene en veel vermeerderde derde druk van Nieuw Zwartboek van Nederland Overzee. Wat iedere Nederlander moet weten (uitgeverij Top Notch).  
Centraal staat in dit boek de stelling dat de gebeurtenissen die vaak de ‘schaduwkanten’ of ‘zwarte bladzijden’ van het koloniale verleden worden genoemd, geen bijverschijnselen waren maar juist de pijlers waarop de overzeese macht steunde.