De D o c h t e r s tekst & Redactie

M A N
Eva De Blieck pedagogisch medewerker voor vzw GO! ouders (ouders in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap)
inspiratiebron voor het verhaal Man: het lied 'Doodlopende straat' van Bram Vermeulen.
opleiding Literaire Creatie.

G L O E D
Guus Matser arts-psychotherapeut, was graag neerlandicus geworden maar vreesde het leraarschap. Leest weinig Nederlands meer en schrikt vaak van vertalingen. 'Vroeger het hele 20e eeuwse scala. Liefde voor taal. Móet schrijven als ik alleen reis, daarbuiten minder, wel graag brieven.'

K E I H A R D N I E T S
W. van den Ee (pseudoniem)

D E Z E G E R I T V A N B O S S D O N A L D
Claar Griffioen woont en werkt in Utrecht en op Lombok Indonesië, organiseerde tentoonstellingen beeldende kunst in binnen- en buitenland, schreef korte verhalen en artikelen in opdracht van kunstenaars, musea en andere instanties, begon De Dochters Tekst & Redactie, een samenwerking met boekengek Werend Griffioen en taalcorrector Suzan Moes. Publiceerde onlangs in literair tijdschrift Gierik. www.east-west-arts.com

D E G E L O F T E V A N T R O U W
Desiree van Voorst (pseudoniem)

I K H O U V A N J E
Marieke Rijneveld schrijft poëzie en proza. Ze volgt een cursus Roman schrijven aan de Schrijversvakschool in Amsterdam en doet daarnaast ook aan fotografie en aan sport. Ze heeft al een aantal publicaties/prijzen op haar naam staan. Zoals de zomer/winter schrijfwedstrijden van Jaylen Books. www.mariekerijneveld.nl

M I S P O E S
Marina van Koesveld (MarinaAngelie) woont en werkt op Texel en op Paros in Griekenland. Zowel haar beeldende werk als haar verhalen worden gekenmerkt door spontaniteit en kleur en ontvouwen een rijk gevoelsleven. Ze voelt zich 'een zigeunerin' die zich op haar zwerftochten door Europa laat inspireren door ontmoetingen met bijzondere mensen. De tekening op de omslag van het boek komt uit haar 'Tarot'- serie.

D E H E L V A N E E N H E L D
Marianne van Waterschoot woont in Gelderland en is Marketing & Communicatie functionaris . In 2010 verscheen haar boek 'De schaduw in de spiegel – Wat verbeeld je mij?'. In 2011 schreef zij ook één van de verhalen van het boek 'Levenslef' met een voorwoord van Stef Bos. Ook schrijft zij een maandelijkse column voor Nieuw Wij en levert artikelen voor Het Beeldend Kunstjournaal.

N I E U W E K A N S
Silke Versluis (pseudoniem)

T R O O S T
H.Arnoldussen (pseudoniem van Guus Matser) psychiater, ooit tropenarts in Nigeria. Leest graag Engels, daarbinnen vele liefdes. Zeer wisselend dagboekkrabbels, maar steeds met veel genoegen geschreven. Weinig tijd of concentratie voor meer.

I N D E K I E M I S A L L E S A A N W E Z I G
Claar Griffioen

O V E R D I E R L I J K E D I N G E N, M E N I G M E N S
E N V E R S C H I L L E N D E V E R W A R R I N G E N
D A A R O M T R E N T

Sid Von Coeur was het pseudoniem van Bob Vanden Broeck. Zijn fascinatie voor boeken ontwikkelde hij na het lezen van een goede recensie over een goed boek. Daarop besloot Sid Von Coeur honderden boeken te stelen uit meerdere boekhandels, een jeugdzonde waar hij nu nog de vruchten van plukt. Hierop besloot Sid Von Coeur zelf ook te schrijven met de bedoeling iets te kunnen teruggeven: poëzie en proza. Sid Von Coeur overleed op 3 oktober 2010 en werd herboren op 4 oktober 2010 onder zijn echte naam Bob Vanden Broeck.

B I N N E N B A N D K A P O T R I J D E N
Jan Godfried (pseudoniem)

D A N Y - B O Y
Servaas Willemse (pseudoniem)

A C H T J A A R C E L
E N T B S M E T D W A N G V E R P L E G I N G

Jacques Smeets: 'Mijn politieleven heeft mij mede op het spoor gebracht van een bijzonder ontwikkeling. Daarover schrijf ik in de drie boeken die tot nu toe zijn uitgegeven. In De blauwe diender (kroniek) schrijf ik veel over mijn jeugdjaren en hoe ik tot de keuze kwam om politieman te worden.'

J O N G E N S K A M E R
Frederike Pol, achtergrond: journaliste (Rotterdams Nieuwsblad, Music & Art, Bridge Magazine, cultureel antropoloog, (gender identiteit en etniciteit) 'Waarom is mijn ladyshave lavendelblauw? We construeren onze identiteit uit betekenissen, maar staan er nauwelijks bij stil door welke betekenissen we ons laten vertellen wie we zijn. In mijn werk vergroot ik gebeurtenissen uit het dagelijkse leven zodanig uit dat het net boven de werkelijkheid uitgetild wordt en er een mate van vervreemding ontstaat..'

B E D W O N G E N
Sabrina Vitali studeerde enige tijd journalistiek. Ze publiceerde eerder in VAT, Stampmedia en Girlscene. Momenteel bezig met de afronding van een boekmanuscript.

V A D E R
Cornelie van Spanjen (pseudoniem)

N I E M A N D S L A N D
H. Arnoldussen (pseudoniem van Guus Matser)

D E U I T W I S S E L I N G
Denise den Drijver won als kind een verhalenwedstrijd. Sinds een aantal jaar houdt ze zich serieus met schrijven bezig.
Haar verhaal 'De Uitwisseling' in Prikkeldraad is gebaseerd op anekdotes van een vriendin die in de dak- en thuislozenopvang werkt.

V A L T E R S O M S N O G I E T S T E E T E N
Maria Mandagi (pseudoniem)

D O R A E T L A B O R A
Alie Vulto (pseudoniem)

H E T V E R L A N G E N
Alexander Sloot: 'Als kind was ik een fanatiek lezer, maar tijdens mijn studie Engels stortte ik mij op het schrijven. Gedreven door de schrijfkoorts ontwikkelde ik mijn talent en stijl door het produceren van vele verhalen en verhaaltjes in verschillende genres. Ook volgde ik op uitwisseling in Australie een vak creatief schrijven. Een korte novelle en begeleidend essay vormden de these ter afronding van mijn masterspecialisatie literatuur, waarvoor ik in 2010 cum laude slaagde.' www.alexandersloot.webs.com,

H E F T I G E M A L E R E I
Gabrielle Nout (pseudoniem)

E E N S C H I T T E R E N D E M A G N E E T
Werend Griffioen: 'Ik werk als copywriter, religiejournalist en blogger. Ik won als jong gymnasiastje de gedichtenwedstrijd van de school met het gedicht 'Home'. Goddank is het gedicht met het oudpapier verdwenen. Vorig jaar won ik een nominatie voor de vertaalwedstrijd Latijn van het Prins-Bernhard Cultuurfonds. Verder geen lauwerkransen. Ik studeerde Nederlands en deed Duits erbij als 'een soort van grappig dialect'. Met 'Een schitterende magneet ' waag ik me voor het eerst aan fictie. Ik kwam het leven onder de gordel van Nietzsche en zijn geliefde Lou op het spoor door de vuistdikke biografie van Curt Paul Jans. ' www.werendblog.wordpress.com